Den svenska tillverkningsindustrin

Tillverkningsindustrin omfattar företag som ägnar sig åt mekanisk, fysisk eller kemisk bearbetning av material, ämnen eller komponenter till nya produkter. Faktum är att det är en av de viktigaste industrierna i hela världen, eftersom den spelar en nyckelroll i den globala ekonomin. Tillverkningsindustrin producerar trots allt varor som godkänner konsumenters behov, bland annat genom livsmedels-, fordons- och klädtillverkning.

 

I takt med att vi blir en allt mer globaliserad värld där större krav ställs på snabbare och mer kvalitetsmedveten produktion, tyder allt på att sektorn bara kommer att växa. Så hur ser egentligen den svenska tillverkningsindustrin ut, vilka är de mest framträdande aktörerna och vad kan svenska tillverkningsföretag göra för att optimera sin verksamhet? Vi tar en närmare titt på detta här.

Verkstads- och processindustri störst i Sverige

Den svenska tillverkningsindustrin består huvudsakligen av verkstads- och processindustri. Textilindustrin var stor i Sverige fram till 1960-talet, men är nu större i många asiatiska länder samt i USA.

 

Verkstadsindustri avser bearbetning av råvaror som metall, trä och plast till färdiga eller halvfabrikat produkter. I Sverige är de största branscherna inom verkstadsindustrin maskintillverkning, fordonsindustri samt varvsindustri. Men även tillverkningen av symaskiner, dammsugare och andra praktiska föremål har varit betydande för den svenska tillverkningsindustrin.

 

Med processindustri avses automatiserad tillverkningsindustri av olika produktionselement, varav de viktigaste i Sverige är pappersindustrin samt järn- och stålverk.

Svenska företag fokuserar på kvalitet och service

Svenska industriföretag ligger klart i topp i ett globalt perspektiv, bland annat för att kvalitet och service aldrig äventyras. Det har förvisso också med det sociala elementet i det svenska företagslivet, där verksamheter genomsyras av den svenska kulturen, där kollektivet snarare än den enskilde är med och bestämmer.

 

Men den kollektiva identiteten synliggörs också i produktutvecklingen, då svenska tillverkningsföretag samarbetar för att säkerställa bästa möjliga resultat för kunderna. Förutom att arbeta på detta sätt internt är svenskarna inte rädda för att få hjälp externt. Ett exempel är att flera ledande tillverkningsföretag i Sverige tar hjälp av Esma, som erbjuder finmekanik med effektiva komponent- och logistiklösningar för att hjälpa företagen att säkerställa bästa möjliga precision för sina kunder.

Sveriges största tillverkningsföretag

Sverige har länge varit ledande land inom tillverkningssektorn med sina många inflytelserika företag inom tillverkningsindustrin. Nedan följer några av de största svenska tillverkningsföretagen.

Volvo AB och Volvo Car AB

De två Volvobolagen är på toppen av de mest omsättningsstarka företagen i Sverige. Tillsammans är de världsledande tillverkare av lastbilar, bussar samt marin- och industrimotorer. Volvo AB har en omsättning som nästan når 340 miljarder kronor och Volvo Cars AB omsätter drygt 260 miljarder kronor. Volvokoncernens framgång gör aktierna mycket eftertraktade bland investerare, vilket givetvis också stärker deras kapital.

Skanska AB

Skanska är ett av världens ledande byggföretag som idag har verksamhet med uppköp i hela världen. År 2020 tjänade svenska Skanska mer än 140 miljarder kronor bara genom sitt byggsegment, vilket säger rätt mycket om dess roll i den svenska tillverkningsindustrin.

Scania

Till sist har vi svenskgrundade Scania, ett globalt företag med försäljning av lastbilar, bussar, motorer och andra tjänster i mer än 100 länder. Scania rapporterade en nettoomsättning på cirka 146,15 miljarder kronor för räkenskapsåret 2021.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.